ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ย. 62 ถึง 15 ก.ย. 62 กีฬาเครื่อข่ายบึงชวน
ชุดกีฬา เครื่อข่ายบึงชวน
22 ส.ค. 62 ถึง 01 ก.พ. 63 การสอบ O-NET 2562
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์
สะอาด สทศ.
22 ส.ค. 62 ถึง 04 มี.ค. 63 การสอบ NT ป.3 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เรียบร้อย สทศ.
22 ส.ค. 62 ถึง 14 ก.พ. 63 กำหนดการและกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบ RT 62.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เรียบร้อย สทศ.
22 ส.ค. 62 ถึง 10 ต.ค. 62 กีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
กีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  3
ชุดกีฬา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3