ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาประจำปี 2563
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา การจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2498 เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกำลังคนสำคัญของชาติในอนาคต อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทและหน้าที่ของตน พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น พัฒนากระบวนการคิด และส่งเสริมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2563,14:07   อ่าน 103 ครั้ง