ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (อ่าน 29) 26 ธ.ค. 62
กำหนดการและกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบ RT 62. (อ่าน 140) 22 ส.ค. 62
การสอบ NT ป.3 2562 (อ่าน 105) 22 ส.ค. 62
การสอบ O-NET 2562 ป.6 (อ่าน 85) 22 ส.ค. 62
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ (อ่าน 129) 20 ส.ค. 62
การกำหนดลักษณะเครื่องแบบปฏิบัติการและเครื่องแบบพิธีการของผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทา (อ่าน 106) 20 ส.ค. 62
ระบบลงทะเบียนสมัครกรรมการ ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 http://esan.ssk.in.th/cmt/ (อ่าน 923) 19 ส.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับทีมวิทยาศาสตร์ ชชว.ได้อันดับที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา ครับ (อ่าน 102) 19 ส.ค. 62
รายการฟุตบอลดวนจุดโทษ (อ่าน 110) 19 ส.ค. 62
การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2562 (อ่าน 89) 19 ส.ค. 62