ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 และปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในกรุงเทพ (อ่าน 123) 30 ม.ค. 63
มาตรการรับมือ 'ไวรัสโคโรน่า' (อ่าน 141) 28 ม.ค. 63
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (อ่าน 170) 26 ธ.ค. 62
กำหนดการและกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบ RT 62. (อ่าน 262) 22 ส.ค. 62
การสอบ NT ป.3 2562 (อ่าน 260) 22 ส.ค. 62
การสอบ O-NET 2562 ป.6 (อ่าน 201) 22 ส.ค. 62
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ (อ่าน 273) 20 ส.ค. 62
การกำหนดลักษณะเครื่องแบบปฏิบัติการและเครื่องแบบพิธีการของผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทา (อ่าน 257) 20 ส.ค. 62
ระบบลงทะเบียนสมัครกรรมการ ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 http://esan.ssk.in.th/cmt/ (อ่าน 1072) 19 ส.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับทีมวิทยาศาสตร์ ชชว.ได้อันดับที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา ครับ (อ่าน 215) 19 ส.ค. 62
รายการฟุตบอลดวนจุดโทษ (อ่าน 211) 19 ส.ค. 62
การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2562 (อ่าน 176) 19 ส.ค. 62