ปฐมวัย

นางกมลรัตน์ พาดฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางรัศมี บุญศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวปุณญพร จงจอหอ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2