ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ชั้น ป.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสกุลกาญน์ หลักคำพันธ์
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,11:04   อ่าน 85 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ชั้น ป.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศุภณัฐ ประเสริฐสังข์
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,11:03   อ่าน 63 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศษสตร์ ชั้น ป.1-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิชญา อินทวี
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,11:01   อ่าน 74 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศษสตร์ ชั้น ป.1-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพรทิพย์ สุเกิด
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,11:00   อ่าน 30 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศษสตร์ ชั้น ป.1-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธาวิกา สุขสำราญ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,10:59   อ่าน 31 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศษสตร์ ชั้น ป.1-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงแพรวพรร สามหมอก
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,10:58   อ่าน 26 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวิษณุ จ้อยเชื้อ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,10:57   อ่าน 22 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจีราพร ขวัญบุญจันทร์
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,10:54   อ่าน 28 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกิตตินันท์ ปัญญาแจ้ง
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,10:53   อ่าน 23 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
ชื่อนักเรียน : เด็กชายไรอัน เจมส์โซท
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,10:52   อ่าน 31 ครั้ง