ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ชั้น ป.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางสุนัตตา ศรีสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,11:44  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศา สตร์ ชั้น ป.1-6
ชื่ออาจารย์ : นายสามารถ ทองมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,11:43  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียน มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้น ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางจุราภรณ์ เถียนหนู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,11:25  อ่าน 165 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภท นักเรียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้น ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางอารีรัตน์ พรศิวกุลวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,11:07  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..